Vilkår

Vilkår

De opplysninger som du oppgir i din søknad og CV blir lagret i vår database kun for at skal kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for Din BemanningsPartner.

Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår kontraktforpliktelse overfor deg. Disse opplysningene gis frivillig og jeg er gjort kjent at jeg kan kreve innsyn etter personopplysningslovas § 18 og retting etter samme lovs § 27 og § 28. Jeg samtykker også i at Din BemanningsPartner kan sende meg relevant informasjon på e-post, SMS eller andre måter.