bemanning

Paretos lov 80/20 regelen, gjelder vel også for Havbruksnæringen?
Paretos lov 80/20 regelen, gjelder vel også for Havbruksnæringen? 500 332 Din BemanningsPartner

Paretos lov, kanskje mere kjent som 80/20 regelen er et velkjent og velbrukt prinsipp. Den ble oppfunnet av den italienske sosialøkonomen og sosiologen Vilfredo Pareto når han arbeidet med inntekts-…

read more