Din BemanningsPartner

Bemannings- og Rekrutteringsbyrå
Hvordan velge den rette?
Hvordan velge den rette? 1024 683 Din BemanningsPartner

Feilrekrutteringer kan bli kostbart for bedriften. Hvor kostbart er vanskelig å anslå, men at det dreier seg om kostnader langt utover lønn til den feilansatte og rekrutteringskostnader er hevet over…

read more
Jobbanalysen danner grunnlag for stillingsbeskrivelsen
Jobbanalysen danner grunnlag for stillingsbeskrivelsen 750 453 Din BemanningsPartner

Medarbeidernes kompetanse er et konkurransefortrinn for en hver virksomhet. Det er derfor leit når dyktige og kvalifiserte medarbeidere velger å forlate virksomheten til fordel for en ny arbeidsgiver. Men det…

read more
Våre arbeidsmetoder og samarbeidsformer innenfor rekruttering
Våre arbeidsmetoder og samarbeidsformer innenfor rekruttering 1024 614 Din BemanningsPartner

Executiv Search – Headhunting Målrettede søk etter ledere og spesialister, gjerne på et ledende stillingsnivå. I tillegg til søk i vår database arbeider vi systematisk i markedet med å identifisere…

read more
Rekruttering
Rekruttering 1024 544 Din BemanningsPartner

Det er vi i Din Bemanningspartner Rekruttering som finner de beste ledere og spesialister til våre oppdragsgivere, som er havbruksnæringen og tilstøtende industrier; en sektor vi er 100 % fokusert…

read more
Hvordan holde på medarbeidere i et stramt arbeidsmarked?
Hvordan holde på medarbeidere i et stramt arbeidsmarked? 150 150 Din BemanningsPartner

Det er leit og kostbart å miste dyktige medarbeidere. Men det å holde på de beste medarbeiderne kan være en utfordring. Spesielt i tider med stramt arbeidsmarked og hvor konkurrenter…

read more
5 fallgruver ved ansettelser
5 fallgruver ved ansettelser 150 150 Din BemanningsPartner

Disse bør du styre unna for å unngå feilansettelser Vi skal ikke gå så langt som til å kalle det å ansette for risikosport, men at konsekvensene ved feilansettelser kan…

read more
21 – 42 – 75
21 – 42 – 75 150 150 Din BemanningsPartner

Dette er resultatet av vår kundeundersøkelse Vi ville gjerne vite litt om hvilke faser i rekrutteringsprosessen de mente var mest utfordrende, og i hvilken grad de brukte eksterne krefter i…

read more
Innsatspool på sjøsiden
Innsatspool på sjøsiden 620 413 Din BemanningsPartner

Tar hånd om bemanningen når spesielle situasjoner oppstår   Aktører i oppdrettsnæringen har overfor Din BemanningsPartner ytret om behov for utfyllende løsninger for bemanning, i tillegg til allerede veletablerte ordninger.…

read more
Din BemanningsPartner as er Revidert Arbeidsgiver
Din BemanningsPartner as er Revidert Arbeidsgiver 768 901 Din BemanningsPartner

Revidert Arbeidsgiver er NHOs sertifiseringsordning for bemanningsbedrifter, innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler…

read more
Klar for å jobbe 2 skift på Grieg Seafood i oktober og november!
Klar for å jobbe 2 skift på Grieg Seafood i oktober og november! 600 340 Din BemanningsPartner

  De 31 vikarene som er klar for innsats på Grieg Seafoods anlegg i Alta startet med en motivasjonstur og kick-off på Nordkapp. Her ser dere de samlet og klar…

read more