Vår kompetanse

Det er vi som finner de beste lederne og spesialistene til Havbruks- og Akvakulturindustien. Din BemanningsPartner leverer trygge, kvalitetssikre og bransjespesialiserte bemannings- og rekrutteringsløsninger. Gjennom en unik bransjekompetanse skal vi for våre utvalgte segmenter være den foretrukne leverandør.

Bemanning og Rekruttering innen Havbruk

Innen Havbruk og Akvakultur rekrutterer vi både midlertidig og faste ansatte. Vi samarbeider tett med våre kunder for å forstå deres virksomhet og utvikler en modell for bemannings- og rekrutteringsbehov.

Bemanning og Rekruttering for Kjøttindustrien

Vår Kjøtt Avdeling rekrutterer både midlertidig og faste ansatte.

AquacultureTalent®

AquacultureTalent®: En ny plattform som knytter de beste talentene opp mot ønsket kompetanse – 2016 ReSI Award Nominert Finalister

OptikkPartner

OptikkPartner skal være førstevalget i optikerbransjen når det gjelder bemannings- og rekrutteringsløsninger.

Liker hva du ser?

Bli kjent med oss enda bedre i en rask telefon

Din BemanningsPartner fusjon av talenter

Vi er på et oppdrag for å gjøre rekrutteringen og beanning en givende opplevelse for alle, vi er eneste spesialiserte Bemanning og Rekrutteringsselskap for havbruk og fiskeri industri.

Adm. Dir
Jon Botn Jørgensen

Telefon: +47 45 00 09 01

Avd.leder Nord-Norge
Tor Stokka

Telefon: +47 45 41 92 42

Rådgiver
Jørgen-Roald Botn Thorsø

Telefon: + 47 91 61 23 18

Rådgiver
Kine Jeanette Hanssen

Telefon: +47 90 75 90 73

Økonomisjef
Bjørn H. Nikolaisen

Telefon: +47 45 00 09 90

Kunde og personalkonsulent
Erik Brodal

Telefon: +47 93 07 09 00

AquacultureTalent

AquacultureTalent, the only dedicated, user-friendly and affordable recruitment platform for global Aquaculture, Seafood and Fisheries industry, providing the industry with recruiting, executive search and talent acquisition solution. Our team is formed by Recruiters with long experience from Aquaculture industry, Marketers and TALENTS with passion for Human Resource Industry.

Founder & Executive Talent Acquisition Manager
Cristian L Popa AVed

Telefon: +47 47 63 27 21

Talent Acquisition Specialist
Amada Villaverde Munoz

Telefon:
+34 649 497 337

OptikkPartner

Optikerbransjen er i stadig vekst hva omsetning og antall butikker angår. Etterspørselen etter optikere er stor og det kan være en utfordring for mange arbeidsgivere å oppnå tilfredsstillende bemanning til enhver tid.

Country Manager Norge
Hege Solem Dahl

Telefon: +47 95 10 78 04

Oppdrags – og Rekrutteringsansvarlig
Karoline Evandt

Telefon: +47 46 93 20 27