Vår kompetanse

Det er vi som finner de beste lederne og spesialistene til Havbruks- og Akvakulturindustien. Din BemanningsPartner leverer trygge, kvalitetssikre og bransjespesialiserte bemannings- og rekrutteringsløsninger. Gjennom en unik bransjekompetanse skal vi for våre utvalgte segmenter være den foretrukne leverandør.

Bemanning og Rekruttering innen Havbruk

Innen Havbruk og Akvakultur rekrutterer vi både midlertidig og faste ansatte. Vi samarbeider tett med våre kunder for å forstå deres virksomhet og utvikler en modell for bemannings- og rekrutteringsbehov.

Bemanning og Rekruttering for Kjøttindustrien

Vår Kjøtt Avdeling rekrutterer både midlertidig og faste ansatte.

AquacultureTalent®

AquacultureTalent®: En ny plattform som knytter de beste talentene opp mot ønsket kompetanse – 2016 ReSI Award Nominert Finalister

OptikkPartner

OptikkPartner skal være førstevalget i optikerbransjen når det gjelder bemannings- og rekrutteringsløsninger.

Liker hva du ser?

Bli kjent med oss enda bedre i en rask telefon

Din BemanningsPartner fusjon av talenter

Vi er på et oppdrag for å gjøre rekrutteringen og beanning en givende opplevelse for alle, vi er eneste spesialiserte Bemanning og Rekrutteringsselskap for havbruk og fiskeri industri.

Adm. Dir
Jon Botn Jørgensen
Avd.leder Nord-Norge
Tor Stokka
Rådgiver
Jørgen-Roald Botn Thorsø
Økonomisjef
Bjørn H. Nikolaisen
Rådgiver
Kine Jeanette Hanssen
Rådgiver
Aleksander Botn-Langøy
Kunde og personalkonsulent
Erik Brodal

AquacultureTalent

AquacultureTalent, the only dedicated, user-friendly and affordable recruitment platform for global Aquaculture, Seafood and Fisheries industry, providing the industry with recruiting, executive search and talent acquisition solution. Our team is formed by Recruiters with long experience from Aquaculture industry, Marketers and TALENTS with passion for Human Resource Industry.

Founder & Executive Talent Acquisition Manager
Cristian L Popa AVed
Operational Manager
Ruben Botn-Jørgensen

OptikkPartner

Optikerbransjen er i stadig vekst hva omsetning og antall butikker angår. Etterspørselen etter optikere er stor og det kan være en utfordring for mange arbeidsgivere å oppnå tilfredsstillende bemanning til enhver tid.

OptikkPartner Team