havbruk okt. 2014

BEHOV FOR ØKT BEMANNING FØR ELLER RETT OVER JUL
BEHOV FOR ØKT BEMANNING FØR ELLER RETT OVER JUL 150 150 Din BemanningsPartner

BEHOV FOR ØKT BEMANNING FØR ELLER RETT OVER JUL …………… Din Bemanningspartner har god erfaring i å bemanne opp for kortere eller lengere oppdag. Sesongtopper – ferieavvikling eller nye bemanningsplaner…

read more
REKRUTTERING – Vi kan havbruk og rekruttering
REKRUTTERING – Vi kan havbruk og rekruttering 150 150 Din BemanningsPartner

Din Bemanningspartner har over lang tid hatt fokus på havbruksnæringen og har i den senere tid også bygget opp kompetanse på rekrutteringssiden med kvalitetssikrede samtaleverktøy. Vi har et ønske om…

read more
Havbruksnæringen
Havbruksnæringen 150 150 Din BemanningsPartner

Norges største eksportnæring etter olje & gass opplever en fantastisk vekst innen områder som: – sjømat – andre marine bio-ressurser – marin og maritim teknologi – kunnskap om havets ressurser…

read more