Havbruk Februar 2016

Rekrutteringshjelp – kun når jobben blir for vanskelig?
Rekrutteringshjelp – kun når jobben blir for vanskelig? 600 419 Din BemanningsPartner

I mange tilfeller er dette en rekrutterers skjebne, etter at oppdragsgiver har brukt mye tid uten å komme i havn, da er det tid for ekstern hjelp. Mye tid og…

read more
Kan vi stole på bemanningsbyråene?
Kan vi stole på bemanningsbyråene? 698 400 Din BemanningsPartner

Det er få bransjer, om noen, som har vært gjenstand for så røff behandling i media, politisk og fagbevegelse som bemanningsbransjen. Dette til tross viser undersøkelser iverksatt av Bemanningsbransjen i…

read more
Kvalitetssikring i Personalavdelingen = Riktig Fokus
Kvalitetssikring i Personalavdelingen = Riktig Fokus 700 260 Din BemanningsPartner

Det oppleves utrolige store svingninger i sjømatnæringen, noe som ofte gir en ekstra utfordring både for fast ansatte/midlertidig ansatte og innleid bemanning. Store sesongmessige variasjoner i markedssituasjon. Variasjoner i råvaretilgang…

read more