Våre arbeidsmetoder og samarbeidsformer innenfor rekruttering

Våre arbeidsmetoder og samarbeidsformer innenfor rekruttering 1024 614 Din BemanningsPartner

Executiv Search – Headhunting

Målrettede søk etter ledere og spesialister, gjerne på et ledende stillingsnivå. I tillegg til søk i vår database arbeider vi systematisk i markedet med å identifisere aktuelle kandidater. Vi har et bredt kontaktnett innenfor havbruk, både i produksjons- og distribusjonsleddet og innenfor salg/marked.

For hvert oppdrag utarbeider vi en ny bruttoliste med aktuelle kandidater som presenteres oppdragsgiver før kandidatene kontaktes. Det utarbeides også et rekrutteringsdokument som beskriver vår oppdragsgiver, stillingen og kandidatprofil på en attraktiv måte. Dokumentet utarbeides sammen med oppdragsgiver og sendes ut til kandidater vi har kontaktet som ønsker mer informasjon.

Metoden har gitt gode resultater i et stramt arbeidsmarked, hvor annonsert rekruttering ikke har gitt det ønskede resultat. Vårt brede kontaktnett og vår rekrutteringsplattform AquacultureTalent hjelper oss til å komme i kontakt med de beste kandidatene.
Annonsert rekruttering

Vi arbeider også med annonserte oppdrag der kunden ønsker å utlyse stillingen. En god metode der responsen i markedet gir god nok kandidattilfang. Her ivaretar vi kandidatkontakten og administrerer søkeprosessen. Vi intervjuer kandidater og kvalitet sikrer disse ved bruk av testverktøy og referanseintervjuer og innstiller til ansettelse.

Også her kan vi tilby annonsering i AquacultureTalent.

I dagens stramme arbeidsmarked vil ofte en kombinasjon av de to metodene være å anbefale.
Vurdering av enkeltpersoner

Der kunden selv har utlyst stillingen og håndtert prosessen bidrar vi med en evaluering av sluttkandidater og om ønskelig en gjennomgang av hele søknadsmassen. Dette gjør vi ved å gjennomføre et intervju med de aktuelle kandidatene, bruk av analyseverktøy og referanseintervjuer. Dette kan også omfatte kun å gjennomføre personlighetsanalyse, samt gi en tolkning av resultatet overfor oppdragsgiver.

 

Try and hire

For enkelte stillinger kan det være aktuelt for oppdragsgiver å benytte innleie av en person i startfasen. Det gjør at oppdragsgiver får anledning til å gjøre seg kjent med en person og hvordan vedkommende passer inn i stillingen og organisasjonen for øvrig før fast ansettelse. Vi tilfører våre oppdragsgivere et betydelig antall personer ved å konvertere vikarer til fast ansatte.