Rekruttering

Rekruttering 1024 544 Din BemanningsPartner

Det er vi i Din Bemanningspartner Rekruttering som finner de beste ledere og spesialister til våre oppdragsgivere, som er havbruksnæringen og tilstøtende industrier; en sektor vi er 100 % fokusert på.

Vi har erfarne medarbeidere som bygger rekrutteringen på kunnskap, erfaring, metodikk og engasjement.

Våre rekrutteringskonsepter.

Search – headhunting

Målrettede søk etter ledere og spesialister, gjerne på et høyt stillingsnivå. I tillegg til søk i vår database arbeider vi systematisk i markedet med å identifisere aktuelle kandidater. Vi har et bredt kontaktnett i bransjen vi arbeider innenfor. For hvert oppdrag utarbeider vi en ny bruttoliste med aktuelle kandidater som presenteres oppdragsgiver før kandidatene kontaktes. Metoden har gitt gode resultater i et stramt arbeidsmarked, hvor annonsert rekruttering ikke har gitt det ønskede resultat.

Annonsert rekruttering

Vi arbeider også med annonserte oppdrag der kunden ønsker å utlyse stillingen. En god metode når responsen i markedet gir godt nok kandidattilfang. Her ivaretar vi kandidatkontakten og administrerer søkeprosessen. Vi intervjuer kandidater og kvalitetssikrer disse ved bruk av testverktøy og referanseintervjuer og innstiller til ansettelse. I et stramt arbeidsmarked vil ofte en kombinasjon av de to metodene være å anbefale.

Vurdering av enkeltpersoner

Der kunden selv har utlyst stillingen og håndtert prosessen bidrar vi med en evaluering av sluttkandidater. Dette gjør vi ved å gjennomføre intervju med kandidatene, bruk av testverktøy og referanseintervjuer. Mange som ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosesser selv, opplever at de føler seg usikre når de kommer til selve utvelgelsen.  Her kan vi hjelpe til slik at det blir en god rekruttering.

I tillegg kan vi tilby –

Consulting – Samtalepartner

Noen ganger kan det være nyttig med en ekstra samtalepartner. Ikke minst ved sammenslåing av avdelinger/virksomheter, nedbemanning eller organisasjonsutvikling generelt. Men også mer spesifikke ting som gjennomføring av vanskelige samtaler eller en jobbanalyse som grunnlag for stillingsbeskrivelser (se egen artikkel).

Våre rådgivere i rekrutteringsavdelingen har gjennom sine yrkesliv fått med seg mye erfaring når det gjelder mennesker i arbeid. De er godt vant med å delta i diskusjoner som fører til nyrekruttering eller nedbemanning.

Ta gjerne kontakt for en uforbindtlig samtale om hva vi kan bidra med, og minst hvem vi er.