Jan Peter Aursnes og Arne J. Halvorsen

Jan Peter Aursnes og Arne J. Halvorsen 600 300 Din BemanningsPartner

Jan Peter Aursnes er siviløkonom og rekrutteringsansvarlig hos oss. Han har lang erfaring fra ledende stillinger i næringsmiddelindustrien i Norge, så som salgsdirektør i Frionor-Produkter, Ringnes og daglig leder for Coop Norge Kaffe. God kunnskap om oppdrettsbransjen og et bra nettverk. Jan Peter har vært hos Din BemanningsPartner AS i vel tre år og har rekruttert til Marine Harvest, BioMar, Marine Harvest Fish Feed og Q-Meieriene for å nevne noen.

Ledet flere omstruktureringer innen både salg og produksjon og har god forståelse for formelle så vel som uformelle prosesser. Han har først og fremst en pragmatisk tilnærming til enhver oppgave.

Arne J. Halvorsen er rådgiver og faglig ansvarlig for rekruttering i Din BemanningsPartner AS. Han har jobbet som management konsulent i eget firma, Link Management Norge AS i 25 år. Arne J. har en omfattende erfaring fra headhunting og rekruttering av ledere, mellomledere, spesialister og styremedlemmer, i det vesentligste til privat sektor med fokus på byggebransjen og næringsmiddelindustri. De siste tre årene hvor han har vært engasjert hos Din BemanningsPartner som rådgiver og styremedlem har fokuset dreid mot havbruk.

Før dette var han i Mercuri International som både som konsulent og leder for selskapet. Han har lang erfaring som rådgiver for ledere og ledergrupper og har sittet i styret for en rekke selskaper.

Hans fokus er mennesker i arbeid, hvordan få en organisasjon til å lykkes og at den enkelte medarbeider og leder kommer til sin rett. Han er utdannet innenfor økonomi og markedsføring, sertifisert i Advanced DISC hos Carlson Learning i USA og autorisert styrekonsulent.