Innsatspool på sjøsiden

Innsatspool på sjøsiden 620 413 Din BemanningsPartner

Tar hånd om bemanningen når spesielle situasjoner oppstår

 

Aktører i oppdrettsnæringen har overfor Din BemanningsPartner ytret om behov for utfyllende løsninger for bemanning, i tillegg til allerede veletablerte ordninger. Les mer om vår løsning på problemet.

I perioder trenger næringen ekstra innsats på sjøanleggene. Det kan være ekstrabemanning i forbindelse med avlusing, flytting av merder, skiftning eller reparasjon av nøter. Selvfølgelig også ved sykdom, permisjoner eller ferieavvikling.

For å løse problemet har Din BemanningPartner utarbeidet en skisse til innsatspool av kompetente vikarer. Målet er å kunne tilby et kyndig og fleksibelt mannskap. Samtidig skal løsningen kreve minimale ressurser hos oppdragsgiver innenfor eksempelvis opplæring og administrasjon. Skissen danner det nødvendige grunnlag for gode løsninger sammen med oppdragsgiver.

Utdrag fra skissen:

  • Oppdragsgiver leier inn det antall erfarne mannskap som behøves til en operasjon.
  • Din BemanningsPartner stiller med kvalifisert personell på plass i løpet av få dager.
  • Innleid personell er ansatt hos Din BemanningsPartner og mottar garantilønn mellom oppdrag. (Sikrer kort responstid)
  • For lange oppdrag går personell inn i den turnusen som gjelder hos oppdragsgiver. For korte oppdrag gjøres oppdraget ferdig.

 

Kandidater vi allerede har klargjort for oppdrag er tradisjonelle røktere, teknikere, matroser og motormenn, folk med kransertifikater, trucksertifikater og båtførerbevis.

 

Ta kontakt så tar vi en prat om hvordan vi kan hjelpe deg!