5 fallgruver ved ansettelser

5 fallgruver ved ansettelser 150 150 Din BemanningsPartner

Disse bør du styre unna for å unngå feilansettelser

Vi skal ikke gå så langt som til å kalle det å ansette for risikosport, men at konsekvensene ved feilansettelser kan bli både dyre og ubehagelige er ganske sikkert. Når vi vet at de menneskelige ressursene, deres kompetanse og motivasjon er avgjørende for bedriftens resultater bør man så langt det lar seg gjøre unngå å ansette feil person. Spesielt i et stramt arbeidsmarked er det lett å ta til takke med det man får.       

1. Personer som flytter fra en jobb og ikke til.

Personer som mistrives i sin nåværende jobb gjør ofte hva som helst for å komme derfra. De har forresten en tendens til å mistrives samme hvor de er eller hva de gjør.  Ofte kan en slik ansettelse bli svært kortvarig eller man får en person med laber interesse for jobben. Engasjementet legger de igjen hjemme og jobben blir et nødvendig onde for å skaffe penger til livets opphold. Og husk, det er ikke sitt sanne jeg de viser opp i intervjuet, men den de tror du ønsker å treffe. Heldigvis er de ganske lette å avsløre for en trenet intervjuer.

2. Slurve med forberedelser og gjennomføring.

Rekruttering av nye medarbeidere er som oftest en oppgave som må presses inn blant andre gjøremål i en ellers travel hverdag. Det slurves med å jobbanalyse og utarbeidelse av stillingsprofil og dermed er selve grunnlaget for en vellykket utvelgelse borte. Husk mennesker er ikke komplette. Du får ikke alt, så sørg for at du får den kompetansen og de personlige egenskapene som er nødvendige for å fylle stillingen på en bra måte. Forbered hvert enkelt intervju ut fra den enkeltes kandidats CV. Husk å stille utdypende spørsmål til du får de svarene du er på jakt etter.

3. Unngå de som kun er på jakt etter penger.

Selvfølgelig må du betale en konkurransedyktig og akseptabel lønn. Lønn er en viktig del av et arbeidsforhold. Like sikkert er det at motivasjonen ved høyere lønn er kortvarig. Det må være andre vesentlige ting ved jobben og arbeidsplassen som veier tungt. Pengejegerne er stadig på jakt etter nye muligheter og de er alltid til salgs for den som betaler de best. Det er gunstige forhold for pengejegerne i et stramt arbeidsmarked. Husk at dette er noe som også bidrar til at det generelle lønnsnivået øker.

4.Ikke overlat alt til magefølelsen.

Når vi beslutter styres vi både av følelser og fakta. Avhengig av hvordan vi er skrudd sammen har vi en tendens til å helle til den ene eller den andre siden. Magefølelsen er uvurderlig som beslutningsorgan. Den skal vi ikke gå på akkord med. Men den alene er ikke nok. Mange har mistet gode kandidater pga av en magefølelse som ikke var helt god og ikke brukte tid på å ta vekk den vonde følelsen. Noen ganger lar den seg fjerne andre ganger ikke. Enda flere har nok blitt lurt av meget positive følelser for en kandidat. Husk at når noe virker for godt til å være sant er det som regel det.

Magefølelse er et meget nyttig verktøy som forteller oss hva vi bør se nærmere på, men vi behøver i tillegg en god arbeidsmodell, kunne stille de riktige spørsmålene, og tolke de svarene vi får. Et nyttig verktøy her er en personprofil til hjelp i samtalen. Den er i og for seg en grov forenkling av kompleksiteten i et menneske. Men fungerer utmerket som spørsmålsguide.

5. Vi var jo flere som var med på intervjuet, alle kan ikke ta feil.

Det bør være en som har den nødvendige kompetansen og som gjennomfører og er ansvarlig for intervjuene og styrer prosessen. Det gir en helt annen kvalitet enn om den gjennomføres som en «demokratisk» prosess. Ofte ønsker vi å ha med andre for å kompensere for egen usikkerhet. Nå er det ikke sånn at det ikke bør være flere involvert. Det er som oftest det. Men det får ikke være en pulverisering av ansvar. Er det flere har de forskjellige roller. Hvis ikke er det en fare for at det kan bli inkompetanse i annen eller tredje potens.

Lykke til med rekrutteringsprosessen!