21 – 42 – 75

21 – 42 – 75 150 150 Din BemanningsPartner

Dette er resultatet av vår kundeundersøkelse

Vi ville gjerne vite litt om hvilke faser i rekrutteringsprosessen de mente var mest utfordrende, og i hvilken grad de brukte eksterne krefter i rekrutteringsprosesser.

Bare 21% mener det er krevende å finne mennesker. Det kom litt overraskende på oss. Vi hadde nok trodd at det var en flaskehals. Derimot var det langt flere som trodde det kunne komme til å bli en utfordring i fremtiden. Fremtidstroen var høy og man så for seg en vekst som nok kunne gjøre at man måtte søke ut for å finne egnede kandidater. I tillegg til at nye driftsformer og ny teknologi ville stille andre krav til fremtidens ledere og medarbeidere.

Men 42% mente at den største utfordringen var å velge rett person. Det var også en overraskelse. Skulle vi gjettet i forkant ville vi trolig byttet om på de to tallene. Nå lurer vi på om dere som leser dette kjenner dere igjen i tallene? I etterkant tror vi at vår egen feilvurdering nok kommer av det gamle ordtaket, «på seg selv kjenner man andre». Å velge rett person er jo vår profesjon. Her har vi både lang erfaring og hensiktsmessige verktøy.

Hele 75% mente at 1-3 av hver tiende ansatte var regelrette feilansettelser. Det var for oss et overraskende høyt tall, men samtidig forklarer det jo hvorfor så mange som 42% fant det utfordrende å velge rett person.

Bransjen hadde en lav involvering av eksterne rekrutterere i sine prosesser. Det var for det meste ved rekruttering til høyere stillinger. Dette til tross for at kostnadene forbundet med å bruke eksterne mer enn forsvarte bruk av ekspertise til rekruttering av spesialister, mellomledere og arbeidsledere. Bruken av eksterne var også høyest blant de større bedriftene selv om små og mellomstore bedrifter nok er de som har størst behov for å knytte til seg eksterne til hjelp i rekrutteringsprosessen.

Vi tror at tallene også vil bidra til refleksjon og ettertanke hos de som gjennomfører rekrutteringer. Derfor ønsker vi å dele informasjonen med dere i dette nyhetsbrevet.