Din BemanningsPartner as er Revidert Arbeidsgiver

Din BemanningsPartner as er Revidert Arbeidsgiver 768 901 Din BemanningsPartner

Revidert Arbeidsgiver er NHOs sertifiseringsordning for bemanningsbedrifter, innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av sine forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Blant annet må det dokumenteres praksis for ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår, sykefraværsoppfølging og de ansattes stillingsvern.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver.

Din garanti for kvalitet

Vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver bekrefter at vi i Din BemanningsPartner as og Din OptikkPartner as etterlever våre forpliktelser etter arbeidsmiljøloven, og er en seriøs arbeidsgiver for våre ansatte.

Les mer om