Paretos lov 80/20 regelen, gjelder vel også for Havbruksnæringen?

Paretos lov 80/20 regelen, gjelder vel også for Havbruksnæringen? 500 332 Din BemanningsPartner

Paretos lov, kanskje mere kjent som 80/20 regelen er et velkjent og velbrukt prinsipp. Den ble oppfunnet av den italienske sosialøkonomen og sosiologen Vilfredo Pareto når han arbeidet med inntekts- og formuesfordeling blant befolkningen i Storbritannia. Den har senere vist seg gangbar og nyttig på både små og store områder i arbeidslivet og privat.

Grovt sett går det ut på at 80% av resultatet skapes på 20% av tiden du bruker. For et stort antall bedrifter er det slik at 80% av omsetningen kommer fra 20% av kundene. Det har også vist seg at 20% av trafikantene står for 80% av trafikkulykkene og at 20% av de som gifter seg utgjør 80% av skilsmissestatistikken. Slik kunne vi godt fortsette.

Det hele handler jo om en ubalanse som best kan håndteres om man gjør bruk av 80/20 regelen i planlegging av aktiviteter og ressursallokering. 80/20 regelen har således blitt et nyttig verktøy, både personlig og i arbeidslivet.

Men hvor flinke er vi til å nyttiggjøre oss disse enkle prinsippene? Det er bare å konstatere at de færreste liker å sette spørsmålstegn ved det de driver med eller prioriterer og fortsetter gjerne som før. «Revisjon» på egen atferd kan være ganske ubehagelig. Som for eksempel å gå på badevekten, mens den du deler livet med står bak og lurer på hvor mye du veier nå.

Varehandelen er i stor grad utsatt for ubalanse. For mange bransjer er det slik at det er desember omsetningen som redder resultatet. Gjennom året har de aller fleste bransjer topper og svingninger. For best mulig resultat skal ressursinnsatsen tilpasses svingninger i produksjon og marked. Ikke alle ressurser kan tilpasses. Bygninger, maskiner og utstyr er gjerne konstant.

Personalkostnader eller bemanning er kostnader som kan tilpasses ved å kombinere innleie og fast ansatte. Før var det å jobbe i byggebransjen nesten ensbetydende med å bli permittert noen uker rundt jul og nyttår. Her har bemanningsselskapene bidratt til langt mer stabil jobb for de fleste. Det er liten tvil om at bemanningsbedriftene har kommet for å bli.

Vår erfaring tilsier at når det gjelder bemanning burde 80/20 regelen absolutt komme til anvendelse. 80% fast ansatte og 20% innleie, eller 90/10 eller 70/30, avhengig av virksomhetens art og behov.

Havbruk er en bransje hvor sesong og markedssvingninger gjør seg gjeldende i stor grad. For ikke å snakke om råvaretilgang. Balansen mellom det å kunne planlegge og det å måtte parere uventede hendelser er av en slik karakter at evnen til å takle uventede hendelser kan være helt avgjørende. Da kan det være godt å ha en beredskapsstyrke i bakhånd.

Ta gjerne en prat med oss om alternative løsninger!