Norsk oppfinnelse får internasjonal oppmerksomhet

Norsk oppfinnelse får internasjonal oppmerksomhet 1024 768 Din BemanningsPartner

Din BemanningsPartner, et selskap som arbeider innenfor rekruttering og bemanning til Havbruksnæringen har med konseptet AquacultureTalent blitt invitert til ReSi Awards Galla i Las Vegas. Bakgrunn for invitasjonen var at AquacultureTalent var nominert som en av tre topp finalister i klassen «Innovator of the Year / Small Employment Site».

img_1118-resi

 

 

Konseptet er enkelt. Med AquacultureTalent har Din BemanningsPartner ved sin web designer, Christian Lorang Pope Aved, lyktes med å skape en digitalisert markedsplass full av muligheter.

En markedsplass hvor bedrifter innenfor Havbruksnæringen kan komme i kontakt med de beste talentene og vice versa. En møteplass hvor jobbsøkere kan møte virksomheter for å se på hvilke muligheter som finnes og bedriftene kan komme i kontakt med kompetanse for å dekke umiddelbare og fremtidige behov.

Idegrunnlaget er helt og holdent tuftet på Internett som et hjelpemiddel til å bygge broer og å bryte ned grenser på internasjonal basis. Det har man lyktes med og AquacultureTalent fremstår i dag som en unik og internasjonal plattform som vil knytte havbruksnæringens to essensielle ingredienser, arbeidsplasser og kompetanse, sammen.

Det blir spennende å se hvilken betydning og rolle AquacultureTalent vil få for norsk og internasjonal havbruksnæring i fremtiden. Den representerer uten tvil et gjennombrudd innenfor rekruttering og bemanning med sin enkelhet og tilgjengelighet. Nå kan rekrutteringer gjøres både enklere, sikrere og rimeligere.

TAtech, www.tatech.org, verdens ledende organisasjon for tekniske og digitale løsninger innen kompetanse kartlegging, rekruttering og talent matching ser på nyvinningen som banebrytende.

Det strømmer på med CVer fra talenter som ønsker å gjøre seg synlige for attraktive arbeidsgivere. Mange velutdannede og erfarne personer som ønsker å jobbe i Norge.

Spesielt hyggelig er det at flere internasjonale bedrifter allerede har lagt ut stilling ledig annonser på portalen som en følge av nominasjonen.

Jon Botn Jørgensen mobil 450 00 901 / Cristian Lorand Popa Aved mobil 476 32 721 står gjerne til disposisjon for ytterligere informasjon.