Klar for å jobbe 2 skift på Grieg Seafood i oktober og november!

Klar for å jobbe 2 skift på Grieg Seafood i oktober og november! 600 340 Din BemanningsPartner

 

De 31 vikarene som er klar for innsats på Grieg Seafoods anlegg i Alta startet med en motivasjonstur og kick-off på Nordkapp. Her ser dere de samlet og klar til innsats.

De 31 er fordelt på følgende avdelinger: Bløgging 4, Slakteri 8, Pakkeri 12, Kjølerom 4, Kasselager 1 og Renhold dagtid 1.

De fleste er nye, 3 jobbet på Grieg i fjor. Arbeidslistene er fordelt etter hver enkelt vikars erfaring fra tidligere. Sikkerhets papirer og alle andre skjema er ferdig utfylt og signert. Det er ordnet med bolig til samtlige. Alle snakker engelsk og er lette å kommunisere med.

Pass og all annen informasjon var på plass hos Grieg 12 dager før oppdraget startet. Det var Elin og Stine hos Grieg meget godt fornøyd med.

Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med en travel periode!