Rekrutteringshjelp – kun når jobben blir for vanskelig?

Rekrutteringshjelp – kun når jobben blir for vanskelig? 600 419 Din BemanningsPartner

I mange tilfeller er dette en rekrutterers skjebne, etter at oppdragsgiver har brukt mye tid uten å komme i havn, da er det tid for ekstern hjelp. Mye tid og mange ressurser kunne vært spart om vi fikk lov å komme på banen litt tidligere.

Nå er det ikke alle jobber det er nødvendig å bruke ekstern rekrutteringshjelp for å få ansatt noen, for all del. Men der jobben synes omfattende, viktig å få bredest mulig utvalg av kandidater eller der kandidatene ikke nødvendigvis skal være søkere; ja, blant annet der er det smart å bruke rekrutteringshjelp. Det tror vi i Din BemanningsPartner er tilfelle oftere enn du tror.

Vi erfarer at på enkelte områder begynner det å bli trangt om kandidatene. På sjøsiden begynner det å bli slik. Selv om vi har til dels andre kanaler enn oppdragsgiver å gå gjennom for å finne egnede kandidater, må vi ut av næringen hvis vi skal greie å rekruttere inn til den tilveksten som behøves.

Det har vi valgt å gjøre ved blant annet å gå utenlands; finne aktuelle og vel kvalifiserte kandidater, være seg røktere eller driftsledere, kvalitetssikre dem både på kunnskap, erfaring og motivasjon, samt sette dem på norskkurs. Selv om deler av næringen er særdeles internasjonal, er det fremdeles områder hvor stort sett kun norsk rår grunnen. Det må vi selvsagt forholde oss til.

Akvakultur er slett ikke et særnorsk fenomen, derfor er det også mye kvalifisert arbeidskraft som gjerne ser til Norge for nye utfordringer, god betaling og ordnete arbeidsforhold. Ikke noen liten motivasjon for å komme hit det.

Disse kandidatene driver vi og samler inn for å ha i en base vi kan tilby dere. Gjennom utleie eller som rekruttering. I første omgang på sjøsiden.  Det er imidlertid ingenting i veien for å utvide til teknisk for eksempel.

Ut over det så står vi selvsagt til disposisjon for rekrutteringsoppdrag til hva det skal være innenfor næringen. Vi har nok ikke så god greie på fiskeri- og oppdrettsnæringen som det du har, men vi føler vi står trygt innafor og er i god stand til å forstå dine behov og derigjennom være i stand til å hjelpe deg.