Kvalitetssikring i Personalavdelingen = Riktig Fokus

Kvalitetssikring i Personalavdelingen = Riktig Fokus 700 260 Din BemanningsPartner

Det oppleves utrolige store svingninger i sjømatnæringen, noe som ofte gir en ekstra utfordring både for fast ansatte/midlertidig ansatte og innleid bemanning.

  • Store sesongmessige variasjoner i markedssituasjon.
  • Variasjoner i råvaretilgang som følge av diverse ytre påvirkninger.
  • Varierende arbeidsmengde: «Berg og Dal bane» gir utfordringer i timeforbruk.

 

PÅVIRKER PERSONALAVDELINGEN

Ovennevnte gir vanligvis meget store utfordringer i bemanningssituasjonen.

Store utfordringer i henhold til lover og regler og AML, samt lokale arbeidstidsordninger.
De fleste uforutsigbare situasjoner presser personalavdelingen til å yte NOE ekstra.
Dette NOE er ofte «NÅ MÅ DU SNU DEG PÅ HÆLEN» og løse denne akutte situasjonen.
Personalavdelingene er en ressurs som stort sett klarer å «løse» de fleste oppgaver, MEN…..

 

AD HOC (AKUTT) BEHOV – FAST HØYT BEHOV eller VARIERENDE BEHOV.

Gir HR/personalavdelingene mange utfordringer.
Vi ser at mange arbeidsoppgaver og mye kvalitetssikring av disse oppgavene med stor fordel kan settes ut til profesjonelle aktører som KUN jobber med disse oppgavene.
Innenfor havbruksnæringen vil vi påstå at DB-Partner har den erfaringen som skal til for å avlaste DIN personalavdeling.

DB-Partner as har hver dag mellom 250 – 400 personer ute i arbeid innen Havbruk.

I DB-Partner as jobber vi kontinuerlig med å utvide og forbedre vår «Know How» innenfor Akvakultur og vi er stolte av å definere oss som et spesialistbyrå innenfor Havbruksnæringen.

Ta kontakt og vi vil utdype hva vi legger i dette.

Mvh

Jon Botn Jørgensen

Daglig Leder – Tlf 450 00 901