Kan vi stole på bemanningsbyråene?

Kan vi stole på bemanningsbyråene? 698 400 Din BemanningsPartner

Det er få bransjer, om noen, som har vært gjenstand for så røff behandling i media, politisk og fagbevegelse som bemanningsbransjen. Dette til tross viser undersøkelser iverksatt av Bemanningsbransjen i NHO Service at bransjen nyter stor tiltro hos dem som arbeider i den.

Bemanningsbransjen er en forholdsvis ung bransje som har hatt en betydelig vekst de siste 10 til 15 årene. Pr. 29.09.15 var det 231 hovedenheter av bemanningsbedrifter som var medlem av NHO Service. Disse bedriftene sto for 80% av omsetningen blant norske bemanningsbedrifter. Ved siden av utleie av personell tilbyr bedriftene rekrutterings-tjenester og rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser. Årsstatistikken for 2014 viser at 80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbyråer i 2014. Dette viser hvilken viktig aktør bransjen har blitt for arbeidslivet og samfunnet.

Skaper fleksibilitet

Bransjen spiller en viktig rolle når det gjelder tilgangen til kvalifisert arbeidskraft som for mange bransjer og yrkeskategorier har utviklet seg til en knapphetsfaktor. De aller fleste bransjer har ikke et likt behov for arbeidskraft gjennom hele året. Markedsbehov, råvaretilgang og klimatiske forhold er medvirkende årsaker til at etterspørselen etter arbeidskraft svinger. Tidligere var det å ha jobbe innenfor bygg og anlegg nesten ensbetydende med permitteringer. Nå reguleres det mye med innleid arbeidskraft. Fleksibiliteten som bemanningsbransjen representerer har stor betydning for næringslivets omstillingsevne og konkurransekraft. Samtidig er bemanningsbransjen en viktig inngangsport til arbeidslivet. Bemanningsbransjen gir arbeidstakere mulighet til å prøve ut arbeidsområder og vise seg fram for aktuelle arbeidsgivere. På den måten blir bemanningsbyråene en viktig rekrutteringskilde for sine kunder. Mange arbeidstakere ønsker også den fleksibiliteten som det å jobbe gjennom bemanningsbransjen representerer. Nettopp frihet og fleksibilitet er noe yngre arbeidstakere etterspør og som går hånd i hanske med den nye delingsøkonomien. Det virker som om «naturkreftene» er på bemanningsbyråenes side. Ja vi har kommet for å bli.

Det ser ut til at god driftsøkonomi er en følge av optimal kombinasjon av fast ansatte og innleid arbeidskraft. Om det skal være 70/30, 80/20 eller 90/10 avgjøres av den enkelte virksomhets situasjon. Nært og godt samarbeid med et bemanningsbyrå vil også bidra til rekruttering av nøkkelpersoner til faste stillinger.

Konkurransen om de beste

I går hørte jeg på nyhetene om vanvittig gode fiskefangster. Det er selvfølgelig avhengig av fisk i havet og båtens beskaffenhet. I et intervju med rederen, eieren av båten med rekordfangsten, trekker han imidlertid fram mannskapets dyktighet og erfaring som en viktig årsak til det gode resultatet. Kampen om de beste hodene gjelder tydeligvis også her.

Kampen om de beste hodene gjelder også for bemanningsbransjen. Våre ansatte er våre ambassadører. Har en bedrift ved innleie blitt tilgodesett med dyktige og motiverte vikarer vil de gjerne ha de samme igjen. Vikarene er våre ansatte, men de jobber hos en kunde som en del andre yrkeskategorier som selgere og konsulenter. Det er like viktig for et bemanningsbyrå å behandle sine ansatte bra som det er for enhver annen bedrift. Vikarene skal minimum ha tariffmessig lønn, pensjon og andre goder som fast ansatte har. At de blir sett og opplever godt lederskap er like viktig for deres motivasjon og arbeidsglede. Vår ambisjon er å være landets beste arbeidsplass for vikarer med rett innstilling.

Vår visjon er å være førstevalg for både kandidater og oppdragsgivere!

Spesialisering setter strenge krav

Men gir også muligheter. Har man valgt å konsentrere seg om en bransje blir det fort kjent om man ikke leverer kvalitet og behandler sine ansatte bra. At lover, regler og vilkår i arbeidslivet skal følges er en selvfølge. Det rekker ikke hvis man vil være best. God kommunikasjon med de ansatte og godt lederskap må til om man ønsker å være best. Evig eies kun et dårlig rykte sier Henning Kvitnes i sangen.

Men spesialisering gir også fortrinn som at man blir raskere kjent med et positivt fortegn og ikke minst at man lærer seg bransjen. Det tar tid, men god bransjeforståelse og innsikt er er et must for å kunne gjøre en bra jobb gang på gang.

De beste resultatene oppnås med en god forståelse av våre oppdragsgiveres behov gjennom innsikt i deres virksomhet, tett dialog og god kommunikasjon i forkant. Leveransen skal være litt bedre enn forventet.

JA VI KAN STOLE PÅ VIKARBYRÅENE!