FIAS arrangerer styrekurs: Styrets oppgaver og ansvar

FIAS arrangerer styrekurs: Styrets oppgaver og ansvar 402 125 Din BemanningsPartner

 

 

FIAS arrangerer styrekurs: Styrets oppgaver og ansvar
FIAS har i samarbeid med sin avtalepartner på bemanning og rekruttering, Din BemanningsPartner AS  gleden av å invitere til kurset «Styrets oppgaver og ansvar». Kurset er utviklet av Arne J. Halvorsen,  styremedlem og rådgiver i Din BemanningsPartner. Arne har erfaring fra gjennomføring av styrekurs  for Norsk forening for styremedlemmer og er autorisert styrekonsulent. Han har lang erfaring fra  styrearbeid i ulike virksomheter og er en erfaren kurs- og foredragsholder med erfaring fra Mercuri  International både som konsulent og leder.

Styrearbeid bygger på en rekke bestemmelser, krav og forventninger som de som takker ja til et
styreverv, bør ha kjennskap til. Videre har styreleder og styremedlemmer et betydelig ansvar som
bindeledd mellom eiere og bedriftens ledelse. Vi hører stadig oftere om styremedlemmer som blir
holdt økonomisk ansvarlig overfor disposisjoner og avtaler som andre i bedriften har hatt hånd om.

Men styrearbeid er ikke risikosport om man har kjennskap til formalia og planlegger, strukturerer
og gjennomfører oppgaven på en ansvarlig måte. Tvert imot, det er både lærerikt og utviklende.
Kurset tar blant annet utgangspunkt i aksjelovens kapittel 6 som omhandler «Selskapets ledelse».
Kurset gjennomgår grunnleggende retningslinjer for styrearbeidet og forslag til praksis på flere
viktige områder. Det legges til rette for dialog og diskusjoner.

Målgruppen er alle som har et styreverv.

Kursinnhold: «Styrets oppgaver og ansvar.»
– Bakgrunn for styrearbeid
– Styrets rolle og dets organisasjonsmessige plassering
– Styret som kollegium og dets kollektive ansvar
– Valg av styremedlemmer og de ulike rollene i styret
– Daglig leder og andre ledende ansattes forhold til styret
– Styreleders rolle
– Revisors forhold til styret
– Innkalling, referat, protokoll og formelle forhold
– Rekruttering av styremedlemmer i tråd med bedriftens livssyklus og utfordringer
– Styreinstruks og styreplan

Varighet: 4 timer
Vi vil arrangere dette kurset i forbindelse med Sjømatdagene 2016.
Vi velger å sette opp 2 datoer og vi ser hva som passer best for de fleste.
Tid: Mandag 18. januar kl. 12.00-16.00 eller Onsdag 20. januar kl. 16.00 til 20.00
Sted: Scandic Hell v/Trondheim flyplass.
Pris: 1950,- kroner + mva. pr. deltaker.

Påmelding:
Send e-post til: lill.gran@nsl.no
med det tidspunktet som passer best.

FIAS DESEMBER 2015