Hvor høyt er sykefraværet ditt?

Hvor høyt er sykefraværet ditt? 150 150 Din BemanningsPartner

I 4. kvartal 2014 var gjennomsnittlig sykefravær i Norge 5,4 %. Som er ganske stabilt i forhold til tidligere år. Er det slik i fiskeindustrien også?

Nei, det er gjennomgående langt høyere. Ikke lett å finne nye tall riktignok, men historisk har tallene ligget mellom 13 og 15 % for kvinner og rett under 10 % for menn. Det er høyt. I en artikkel i Altaposten fra desember i fjor omtales Grieg Seafood som har halvert sykefraværet. Fra 14 til 7 %. Det er veldig bra, og det finns sikkert andre bedrifter som har oppnådd tilsvarende.

Sykefravær har flere aspekter for bedriften. En ting er at en ansatt ikke kommer på jobb. På et kontor kan man vel leve med det noen dager uten at det meste stopper opp, men i produksjonen må gjerne denne personen som er borte erstattes NÅ! Det krever en viss administrasjon. Det krever at man har noen vikarer ledig som bare kan ringes. Det er jo en luksus i seg selv. Så har vi også det økonomiske aspektet. For å si det kort; mye mer lønnsomt å ha folk i arbeid enn på sykefraværslisten.

I Din BemanningsPartner har vi et sykefravær på 1 % og vi har over 90 % av våre vikarer i havbruks- og fiskeindustrien. Det betyr at 99 % av våre folk er friske og på jobb når de skal være på jobb. De få dagene noen er syke, og det er lov, for all del, da sender vi en erstatter. Ja, du må gi oss beskjed, det må du, men du betaler lønn kun for dem som jobber. Det er spart administrasjon og det er god økonomi.