En meget kompleks problemstilling i arbeidslivet.

En meget kompleks problemstilling i arbeidslivet. 150 150 Din BemanningsPartner

I en forenklet utgave kan vi påstå:

De store organisasjoner på arbeidstakersiden uttaler at de ønsker at alle ansatte skal ha 100 % fast ansettelse.

De store organisasjoner på arbeidsgiversiden ønsker mulighetene til fleksible ansettelses-forhold.

Ovennevnte er egentlig “to alen av samme stykke” hvor svaret og ønsket svar er flest mulige ut i arbeid; det er kun veien dit som er ulik.

Hvordan kan bemannings- og rekrutteringsbransjen være nøkkelen til en felles forståelse mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt arbeid for å nå det felles mål.

I tillegg til de åpenbare svingninger som f. eks råstofftilgang, klimatiske- og markedsmessige forhold i tillegg til sesongsvingninger, MÅ vi finne optimale løsninger som tilfredsstiller begge sider og ikke minst sysselsetning for ARBEIDSTAKERNE.

Det er et faktum at mange vikariater fører til faste stillinger. Mange bemanningsbyråer gir uttrykk for at så mye som 80 % av kandidatene går over i faste stillinger etter diverse oppdrag i bemanningsbyrået.

Positivt for alle parter. IKKE sant?!!

Direkte fast ansettelse er selvfølgelig ofte den beste løsningen hos mange arbeidsgivere.

Dog så vil vi hevde at det er mange situasjoner hvor innleie er det beste for alle involverte. Spesielt gjelder dette i de stillinger og behov som ikke er 100 %-stillinger og fulle årsverk.

Det å ansette personell er en meget arbeidsintensiv og tidkrevende prosess. Prosessene er like viktige og tidkrevende uavhengig av stillingsbrøk eller lengde på ansettelsesforholdet.

 • Bemanningsbyråer har spesialisert seg på rekruttering av personell til kortere eller lengre tidsbegrensede oppdrag.
 • Bemanningsbyråer har ofte kandidater som ønsker deltidsstillinger.
 • Bemanningsbyråer er ofte spesialister i de næringer som det skal rekrutteres til
 • Bemanningsbyråer har den nødvendige fleksibiliteten
 • Bemanningsbyråer har ofte egne rekrutteringsavdelinger som jobber direkte mot faste ansettelser gjennom search og/eller headhunting.

Vi påstår at bedrifter med store sesongsvingninger og store markedsmessige variasjoner bør se på en fordeling mellom sin faste stab og sin fleksible stab.

Det er meget vanskelig å si hvilken fordeling som er optimal, men erfaring tilsier at fordelingen bør ligge et sted mellom 70 / 30 og 80 / 20. HVORFOR?

 • ​Mindre slitasje på din faste stab.
 • Mindre overtidsbelastning
 • Avlastning på HR-avdelingen
 • Alltid dekning ved uforutsette bemanningsbehov
 • Økonomisk forsvarlig og god styring på personalkostnader
 • Kompetansetilførsel

Viktigste punkt :

Fast fleksibel stab dekker opp direkte sykefravær og alle svingninger, da spesielt sesong.

Dersom du fatter interesse for artikkelen og ønsker å kartlegg hva som er best for din bedrift eller kun gi uttrykk for dine meninger både for og imot, ta gjerne kontakt med:

Jon Botn Jørgensen, Daglig Leder.

tlf : 45000901, mail: jon@db-partner.no