Utenlandsk arbeidskraft – trussel eller mulighet?

Utenlandsk arbeidskraft – trussel eller mulighet? 150 150 Din BemanningsPartner

Uten utenlandsk arbeidskraft hadde Norge stoppet opp for lengst. Vel, stoppet opp er nå så, men vi hadde ikke hatt den utviklingen de siste årene som vi har hatt. Det har vært en periode over noen år med et meget stramt arbeidsmarked her i landet, og som sådan har vi vært avhengige av å importere arbeidskraft.

Svensker til restauranter og kaféer; og det er bare å innrømme: på service går de oss en høy gang. Polakker innen håndverksyrkene, selv om de  har spredd seg godt over i andre områder også, for å nevne to eksempler.

Våre folk, det vil si de som er ansatt hos Din BemanningsPartner, kommer i hovedsak fra Polen, Baltikum og til en viss og økende grad fra land som Romania og Slovakia.

Hva er kjennetegnet for disse arbeidsinnvandrerne? De er dyktige arbeidsfolk, de er mobile og de setter sin ære i å gjøre en god jobb. I tillegg har mange, til dels veldig mange, høy utdannelse som de oftest ikke får nyttiggjort seg, verken i hjemlandet eller her. Men jobb og inntekt er viktigst.

Arbeidsmigrasjon er ikke noe nytt. Nordmenn emigrerte til Amerika i tusentalls; de søkte et bedre liv for seg og sin familie. På samme måte som nordmenn har bidratt til utviklingen av USA, kan dagens arbeidsinnvandrere til Norge bidra i utviklingen av vårt samfunn. I hvert fall de som bosetter seg her.

På et kundebesøk i forrige uke kom en arbeidssøker innom. Innvandrer med 10 års botid i Norge. Han ville ha jobb, selv om han hadde det allerede, men der var det lavsesong med arbeid bare en til to dager i uken. Det var for lite, så han ville ha mer. Arbeid gir frihet sa han. Og, ikke minst, en stolthet over å kunne bidra! Det er en sunn holdning.

De som er her og gjør en jobb er en ressurs allerede, ikke noen tvil om det. Men kunne de ha hatt jobber hvor de fikk brukt sin utdannelse  i langt større grad? Noen ja. Nøkkelen er, tror jeg, språket. Norsk. Slett ikke alle, til tross for flere års botid, lærer seg norsk.  Med et strammere arbeidsmarked tror jeg det er en nødvendighet. Og det burde i større grad være et krav.