ØKT volum – STORE satsinger- NYE nisjer

ØKT volum – STORE satsinger- NYE nisjer 150 150 Din BemanningsPartner

Men i samspillet mellom nytenking og innovasjon skal man også vedlikeholde de driftssituasjonene man opplever i det daglige.

Bransjen er preget av blant annet markedets etterspørsel, sesongsvingninger, uforutsatt stor eller liten fangst, biomasseutfordringer, lusesituasjonen, nødslakting og så videre.

En rød tråd i alle forannevnte punkter er behovet for kompetanse, rekruttering og bemanning.

Næringen vil stagnere dersom vi ikke klarer å vedlikeholde og videreutvikle den kompetanse som er i bedriftene.

I tillegg til dette er det et stort behov for supplerende bemanning.
“For å ta dagens situasjon først”
Vi ser at mange bedrifter har et meget varierende behov for bemanning, i hovedsak betjenes dette internt i bedriftene med den utfordring og slitasje dette medfører.

Mange bedrifter har sin faste bemanning og benytter mange forskjellige variasjoner av deltidsstillinger, tilkallingshjelper m.m. Dette kan skape mye usikkerhet, hyppige permitteringer blant arbeidsstokken og ikke minst en stor utfordring for HR-avdelingen.

Ved løsning av varierende behov belastes gjerne den faste staben uforholdsmessig mye, ekstra overtidsbruk blir nødvendig og ekstra kostnader påføres bedriften.
For å kunne avlaste DIN bedrift med disse utfordringene har vi i Din BemanningsPartner gjennom mange års erfaring funnet det riktige konseptet for bemanningsutleie.

Korte eller lange behov for ekstra personell med den rette erfaringen og kompetansen er tilknyttet oss og danner grunnlaget i en stab som i dag teller ca. 400 personer.

Din BemanningsPartner er i stand til å dekke ditt behov, det være seg akutt eller forutsigbart, og ikke minst avhjelpe deg og din stab så dere ikke blir belastet med økt slitasje og økte kostnader.

Alle administrativt ansatte i Din BemanningsPartner kjenner dine utfordringer og står parat for å yte den service og assistanse som din situasjon tilsier.