Jakten på de beste lederne

Jakten på de beste lederne Din BemanningsPartner

Vi finner ikke ledere som aldri tar feil, som fikser administrative rutiner like perfekt som personalhåndtering, økonomistyring og strategiutvikling. Som er racere på IT, arbeider selvstendig like godt som i team, som inspirerer, løfter og er et geni på salg og markedsføring.

Den helt perfekte lederen eksisterer, med noen sjeldne unntak, bare i stillingsannonser. Derimot finnes ledere som passer fint til akkurat din bedrift eller organisasjon, mennesker som er flinke til det meste av det som kreves, og som delegerer og samarbeider der de selv ikke er så dyktige. Her gjelder ordtaket om rett person på rett plass. Stemmer deres kompetanse og erfaring med virksomhetens situasjon og utfordringer vil det gå riktig bra.

Hvor finner vi de rette kandidatene? Hvor skal vi lete? Bekjentskapskretsen er neppe det beste stedet å begynne.  La gode venner være gode venner og la det være med det. Her har mange brent seg og mislyktes både med lederskapet og vennskapet. Å lete blant de ansatte er hakket bedre. Å gå bredt ut, med annonsering i aviser, på finn.no og i andre medier er enda mer fornuftig. Det samme gjelder søking i kandidatbaser og lignende. Men alle metodene er dårlige hvis du ikke har et robust opplegg for den neste fasen.

Vi snakker selvfølgelig om rekrutteringsfasen, fra gjennomgang av CV og grundig referansesjekk til intervjuer, testing og evaluering. Det er her rekrutteringsrådgivere – i all beskjedenhet – tilbyr metodisk hjelp til prosedyrer som er tidkrevende og krever full oppmerksomhet.

Det betyr ikke at oppdragsgiveren kan lene seg tilbake og la en rådgiver ta seg av alt. Tvert imot, her trengs åpne samtaler og analyser i forkant og underveis. Hva er bedriftens behov, hvor befinner den seg i livssyklusen? Hvilken strategi er valgt for å finne veien mot langsiktige mål og ambisjoner? Og når ansettelsen er gjort, kommer en periode med innkjøring. Det vil oppleves trygt både for deg som oppdragsgiver og den nyansatte å bli tatt hånd om i et profesjonelt oppfølgingsprogram.

En god leder skal ha peiling på hva bedriften holder på med. Derfor er det vanlig å hente inn folk fra samme bransje, eller fra tilsvarende virksomhet. Men det gjelder ikke alltid. Noen ganger er det heller kompetanse i salg, markedsføring og strategi som skal til for å løfte en organisasjon. En oppegående, markedsorientert person vil som regel være i stand til å bli kjent med bedriften på ganske kort tid. Noe lengre tid tar det å bli kjent med bransjen, men det må man stå ut med.

Ofte er det nettopp et annerledes blikk som utløser effektivitet og nyskaping. En god rekrutteringsrådgiver vil se deg og din bedrift med andre briller enn de du selv har på, og være i stand til å hente lederkandidater som også har det nødvendige utenfra-blikket.

Nytenking, visjoner og salgsinstinkt er imidlertid ikke nok for å bli en god leder. Dokumentert kompetanse må som sagt være på plass, og en god dose allmennkunnskap.

Ingen virksomheter lever isolert og i fred med sitt. Da lever man et rikt indre liv, noe som medfører stor grad av risiko. Ironisk nok er faren for et rikt indre liv størst etter perioder med stor suksess. Utviklingen i samfunnet og i markedet går fort, noe som stiller strenge krav til sjefens orienteringsevne.

Evnen til å kommunisere er et viktig, for ikke å si ufravikelig kriterium. Den som ikke lytter, som ikke kan formidle, og som ikke tar seg bryet med å gå i dialog med ansatte, eiere, styret og ikke minst kunder og omverden, vil ganske raskt gå på en smell. Heldigvis lever vi i et åpnet samfunn, der gjensidig tillit og stor grad av likeverd er normen. En god leder skal befinne seg vel med disse verdiene, og vite å gjøre det beste ut av dem.

De personlige egenskapene er også avgjørende for hvordan en leder vil fungere. Vurdering av personlighet og atferd i ulike situasjoner er noe av det vanskeligste som finnes. Det som kommer for dagen i intervjurunder og drøfting av case er ofte et stykke fra det vi ser når hverdagen begynner. Ha som utgangspunkt at de fleste har en maske de gjerne vil vise frem. Å finne personen bak masken er helt avgjørende i en rekrutteringsprosess. En profesjonell rekrutteringsekspert har metoder og testverktøy som langt på vei avdekker om gapet mellom antatt og reell egnethet er for stor.

Ikke minst i tider med konjunktursvingninger og hard konkurranse er det viktig å få dyktige nøkkelpersoner på plass – det være seg sjefer, spesialister eller styreledere. Før du setter i gang jakten etter dem på egen hånd, kan en prat med en rekrutteringsrådgiver være vel verdt bryet!