Din BemanningsPartner AS

Din BemanningsPartner AS 150 150 Din BemanningsPartner

Din BemanningsPartner AS (DBP) er et rekrutterings- og bemanningsselskap som jobber spesielt med fiskerinæringen. Vi er lokalisert på Kolbotn i Akershus, men har avdelingskontorer rundt om på kysten.
Den største aktiviteten vår har vi innen havbruksnæringen, men vi jobber også med pelagisk sektor som byr på helt andre utfordringer enn havbruk. Utfordringer vi synes er spennende, og det er ikke bare en klisjé.
Når vi er så innrettet mot fiskerinæringen, så er det fordi vi synes fiskeri er interessant, samt at det er en sektor i vekst. Så er vi glad i fisk også da, og ikke bare laks.
Vi kan selvsagt ikke så mye om fisk og fiskerier, videreforedling og salg som du, men er trygg på at vi skal henge rimelig godt med i praten. Og kan vi løfte oss litt over det detaljerte tekniske og inn i organisasjonen, så er vi i hvert fall med.

..med andre ord
Vi jobber med mennesker i arbeid. Det betyr at vi er interessert og engasjert både i mennesker og deres arbeidsoppgaver. Du kan ikke jobbe med rekruttering og bemanning hvis du ikke liker mennesker og er genuint interessert i menneskene. Det er også et krav til de lederne vi rekrutterer. Du bør ikke være leder hvis du ikke liker mennesker. Du må like å se hvordan mennesker utvikler seg, vokser og forholder seg til de som de jobber sammen med. Vi leter ikke etter komplette mennesker, for de finnes ikke. Men vi forsøker å bidra til å bygge gode lag eller team. De kan utrette det utrolige når kompetansen og samspillet er tilstede.

At vi har fokus på mennesker betyr ikke at vi er psykologer, de jobber jo stort sett med mennesker som ikke er friske. Vår fraværsprosent forteller jo at det er friske mennesker vi arbeider med.

Vi har også stor fokus på arbeid og de arbeidsoppgavene som skal løses. Det betyr at våre medarbeidere selv må ha bred praksis fra arbeidslivet. Du skal ikke undervise andre i lederskap hvis du selv ikke har praktisert i det vanskelige faget. Vi må også ha noen tanker om hvordan arbeidet skal/kan organiseres. Det er det som er å ha fokus på mennesker i arbeid.

Vårt arbeide med mennesker i arbeid har to strømmer. Det ene er bemanning og det andre er rekruttering. De griper noe inn i hverandre. Noen ganger hender det at en oppdragsgiver ønsker å ansette en person innleid fra oss. Det får de lov til etter på forhånd avtalte betingelser. Dette er overlappingen. Ellers er det ganske så adskilte arbeidsmetoder og prosedyrer som benyttes.

BEMANNING: Oppdragsgiver leier inn personale som er ansatt i DBP for å løse enkelte oppgaver i sin bedrift. Ofte knyttet til varierende behov for bemanning ved sesong, ferieavvikling o.l., eller de velger rett og slett å la oss overta enkelte oppgaver i bedriften for selv å kunne ha fokus på andre ting. Arbeidsgiveransvaret ligger hos DBP.

REKRUTTERING: DBP finner fram til personer som skal ansettes i oppdragsgivers organisasjon til på forhånd definerte stillinger. Vi føler oss på ganske trygg grunn når vi sier at rekruttering er en profesjon som ofte utføres av ikke profesjonelle under sterkt tidspress.