Allmenngjøring i fiskeindustrien – 162,85 kroner timen

Allmenngjøring i fiskeindustrien – 162,85 kroner timen 150 150 Din BemanningsPartner

photodune-657838-hard-days-work-xs

Det er vedtatt allmenngjøring i fiskeindustrien. Allmenngjøringen trer i kraft fra 1. februar 2015. Fiskeindustrien har gjennom mange år hatt stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. LO og NNN har i økende grad opplevd negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere.

 

Hva er allmenngjøring?

I praksis innebærer allmenngjøring en tidsbegrenset offentlig minstelønnsbestemmelse i de områdene som er omfattet. Allmenngjøring kan bare vedtas dersom utenlandske arbeidstakere har påviselig dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med norske arbeidstakere

Nå blir minstelønn i fiskeindustrien lovfestet

Vedtaket og allmengjøringen som trer i kraft fra 1. februar 2015 innebærer  en  minstelønn på  kr. 162.85 pr time De som har betalt under dette, må heve lønnen til de ansatte. Hvis ikke er det et brudd på norsk lov, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Det er første gang at NNN har fått allmenngjort en tariffavtale. Allmenngjøring vil si at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale.

Publisert arbeidslivet.no og sysla.no