Handelsavtale EU – USA vil ramme norsk fisk

Handelsavtale EU – USA vil ramme norsk fisk 150 150 Din BemanningsPartner

Norges Vareeksport til både EU og USA kan bli redusert med  300- 400 millioner  dersom EU og USA lykkes med å lage en ny handelsavtale ifølge en utredning fra Norsk utenrikspolitiske institutt  gjengitt i Aftenposten nylig .

Norge har i dag ikke tollfrihet for fisk til verken til EU eller USA . Ifølge rapporten så er det sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil kunne bli forverret. En slik avtale vil også kunne måtte sees i sammenheng med norsk landbruk og de tollbarrierer  som finnes innenfor denne næringen.

Det kan bli ennå tøffere å foredle fisk i Norge etter en slik eventuell avtale og konsekvensene av dette vil igjen medføre at mer av bearbeidingen vil komme til å skje i EU land.

59% av den totale sjømateksporten fra Norge i 2013 på 61 milliarder gikk til EU markedet ifølge E24

En avtale mellom USA og EU kan medføre at konkurransesituasjon for vår del vil kunne  forverres i forhold til EU markedet   selv om de enkelt tollbarrierer ikke ser spesielt høye. Ifølge ministeren for EØS jobber Norge sammen med EFTA partnere for å kunne bli en del av denne avtalen – fremtiden her som  på flere andre områder vil bli spennende for norsk sjømat