REKRUTTERING – Vi kan havbruk og rekruttering

REKRUTTERING – Vi kan havbruk og rekruttering 150 150 Din BemanningsPartner

Din Bemanningspartner har over lang tid hatt fokus på havbruksnæringen og har i den senere tid også bygget opp kompetanse på rekrutteringssiden med kvalitetssikrede samtaleverktøy.
Vi har et ønske om å kunne få bidra til videreutvikling av din kompetanse på bemanningssiden.

Ta kontakt med oss for en « god deal «

Rådgiver Havbruk – Roger Hem                928 45 876 roger@db-partner.no

Rådgiver Havbruk – Jan Peter Aursnes   469 32 027 janpeter@db-partner.no