Havbruksnæringen

Havbruksnæringen 150 150 Din BemanningsPartner

Norges største eksportnæring etter olje & gass opplever en fantastisk vekst innen områder som: – sjømat – andre marine bio-ressurser – marin og maritim teknologi – kunnskap om havets ressurser

I ulike media kan vi lese om at næringen også er inne i en voldsom teknologisk utvikling som har tatt oss fra primærnæring til en industri med store fremtidsmuligheter i løpet av kort tid og hvor visjonene er en seksdobling av marine verdiskapning innen 2050.

Noen hevder sågar at vi kan bli en næring som i tillegg kan tilby et opplevelsessenter et ”norsk svar på franske vingårder ” utover hvalsafari og rorbuferie langs kysten vår.

Samtidig står næringen overfor en rekke utfordringer – en av disse er knyttet opp til arbeidskraft i havbruksnæringen. Hver uke får vi klare meldinger fra ulike regioner langs vår langstrakte kyst : ”
Vi ville ikke klart oss uten den store arbeidsinnvandringen. Næringslivet vårt er basert på en stor, maritim industri som trenger arbeidskraft.

Din Bemanningspartner har i flere år hatt fokus på havbruksnæringen og styrker nå ytterligere vår innsats mot denne næringen på flere områder – vi ønsker å bistå – ikke nøl med å ta kontakt