Rekruttering

Rekruttering 150 150 Din BemanningsPartner

Vi lever i en forretningsverden der omgivelser og rammebetingelser er stadig mer omskiftende. Dette krever økende grad av kompetanse innen de forskjelligste områder og kampen om kompetansen blir følgelig stadig hardere.

 

Vi ser to forholdsvis markante trender innen rekruttering:

Økende grad av spesialisering. Spesialisering i forhold til bransje og i forhold til funksjon.

Kraftig økt mediestøy i form av større volum og flere kanaler som gjør det mer utfordrende enn tidligere å komme i kontakt med de riktige kandidatene. Stillingsannonser er ikke lenger hva det var, og som oftest langt fra tilstrekkelig for å finne egnede kandidater.

 

Begge disse trendene krever kunnskap om hvor aktuelle kandidater befinner seg og hvordan de best kan nås. Større grad av spesialisering hos kunder og kandidater krever tilsvarende større grad av spesialisering hos oss som rekrutterer.

 

I Din BemanningsPartner har vi valgt å rette vår spisskompetanse inn mot næringsmiddelindustrien. Her har vi vår erfaring og kunnskap, her kjenner vi miljøet. Slik kan vi lettere sette oss inn i dine spesielle behov, analysere hva som kreves av den idéelle kandidaten, samt vite hvor de beste kandidatene befinner seg for å løse oppdraget raskt og tilfredsstillende.

 

Kontakt Jan Peter Aursnes på telefon 46 93 20 27 for en uforbindtlig samtale når det gjelder dine rekrutteringsbehov.