Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen..

Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen.. 150 150 Din BemanningsPartner

Ikke så mye som minner om det med sol og temperaturer på 20-tallet. Rene Indian summer her på Østlandet i hvert fall.

Lammesesongen har nå startet og vi regner med at de fleste av dere er bemannet i forhold til det både for slakting og skjæring. Vi har imidlertid kandidater som er klar på kort varsel om aktiviteten skulle bli større enn du hadde forutsatt.

Vi tenker imidlertid mer mot jul og den aktiviteten som kommer. Mye skal produseres og pakkes og vi har produksjonsarbeidere/lagermedarbeidere med god erfaring fra næringsmiddelindustrien klar. Men det er nå disse kandidaten blir booket opp, når sesongen starter er det nok i seneste laget å ringe.. Så skal du sikre deg gode kandidater som hjelper til å gjøre julesesongen vellykket må du ta kontakt nå.

DB-Partner har lang erfaring i å stille med vikarer til blant annet sesongtopper hos både små og store bedrifter.

Er dere en bedrift med uvisst behov? Det er bedre å ta kontakt nå for å prate litt om hvilke utfordringer som kan komme, enn alternativet; å vente til behovet plutselig oppstår for deretter å kjøre en rask prosess, enten internt eller via byrå, med et mer usikkert resultat når det gjelder personalutvelgelse. Hastverk gjør lastverk heter det, og det gjelder i kjøttbransjen også!

Eksempel: Vår kunde (to-skift og ikke kjøttindustri) ba om bistand til den forestående sesong noen måneder frem. Omfang på behovet var uvisst, dog maksimum tjue personer. Vi foretok en utvelgelse blant kandidater bosatt i området, kjørte disse på hygienekurs og grunnopplæring hos oppdragsgiver. Det vil si, kandidatene ble klargjorte og ble gitt arbeidsavtaler tilpasset situasjonen hos vår kunde. Da de aktuelle arbeidsukene skred frem holdt DB-Partner en tett daglig dialog med bedriften, kontaktet og fordelte arbeidsdagene rettferdig i forhold til kunnskap og erfaring hos vikarene.

Ta kontakt med Ann- Christin Suphammer på telefon 45 48 94 45 så hjelper hun deg.