NHO sier Kjøttbransjen mangler både lærlinger og faglærte

NHO sier Kjøttbransjen mangler både lærlinger og faglærte Din BemanningsPartner

NHO sier Kjøttbransjen mangler både lærlinger og faglærte
Bl.a Handelsbladet har denne uken gått ut med artikkel om det skrikende behovet etter arbeidskraft til kjøttindustrien varslet i en rapport fra NHO. Hhv mangler det hos 69% bedrifter lærlinger og hos 43% faglærte. Link til artikkel fra Handelsbladet.

Det er to kjensgjerninger i Kjøttindustrien:

  • Det er, og har i mange år vært, altfor lav rekruttering til kjøttfagene via skoleverket.
  • Norge kan ikke by på det antallet medarbeidere, faglærte/ufaglærte, som kreves for å dekke opp i våre kjente sesongsvingninger.

Den generelle bransjeutfordringen om manglende rekruttering til fagene drøftes i div settinger. Løsningen ligger kanskje i å lytte mer til bedriftene i bransjen? Din BemanningsPartner mener en løsning fra denne kanten mener er verdt å lytte til.

Løsningene for både de ukentlige, sesongvarierte og varige behovene ved hver enkeltbedrift mener Din BemanningsPartner ligger åpne, klare til å benyttes.
Din BemanningsPartner har den bransjefaglige kompetansen og nettverket av kandidater som skal til for å finne løsningene. Det vi trenger fra dere er en åpen dialog om bedriften og utfordringsområdene i produksjon eller evt adm. Slik finner vi sammen den beste løsningen.