Utvidelse av 3-års avtale med Marine Harvest

Utvidelse av 3-års avtale med Marine Harvest Din BemanningsPartner

Din BemanningsPartner as Næringsmiddelindustri inngikk i 2011 en 3-årig bemanningsavtale med Marine Harvest Norway ASA. I 2012 ble avtalen utvidet111 til også å omfatte  all ekstern bemanning og rekruttering til anlegget i Fosnavåg. Dette innebærer at avtalen nå omfatter Marine Harvest sine anleggene på Herøy i Nordland Region Nord-Norge  , Ulvan i Sør Trønderlag Region Midt-Norge og Fosnavåg i Møre og Romsdal Region Vest

Gjennom dette samarbeidet viser Marine Harvest ASA at de ønsker bidra til at den kontinuerlige kvalitetssikringen  av leveranse av kvalifiserte vikarer, sesongarbeidere og midlertidige ansatte videreføres.

Det er innført tariffavtale mellom NHO-LO  på alle anleggene og derved  garanteres  lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst. Din BemanningsPartner er på sin side stolte av at vi blir betraktet som en seriøs, kvalitativ og ryddig volumtilbyder og ser frem til minimum 3 år som leverandør til verdens største lakseslakteri Marine Harvest ASA