Samarbeidsavtale Finsbråten/Krone Kjøttprodukter

Samarbeidsavtale Finsbråten/Krone Kjøttprodukter 150 150 Din BemanningsPartner

DB-Partner og Finsbråten/Krone Kjøttprodukter har inngått en langsiktig avtale om bemanningsløsninger.

DB-Partner anser Finsbråten AS og Krone Kjøttprodukter AS, begge ledet av Magne Finsbråten, som midt i vår målgruppe og særdeles passende i den profilen vi søker hos samarbeidspartnere:
– Produsent innen kjøttindustri
– Fokus på kvalitet
– Ryddige personalforhold
– Økonomisk sikker drift
– Langsiktige planer
– En åpen relasjon mot oss som leverandør.

DB-Partner er derfor meget stolte av tilliten som blir vist og tilfredse ved at et allerede lengre samarbeid nå er formalisert gjennom en samarbeidsavtale de neste 2+1 årene. Gjennom avtalen skal DB-Partner dekke Finsbråten/Krone Kjøttprodukters varierende og permanente behov med sine bemanningsløsninger.

Frem til nå har DB-Partner dekket bemanningsbehov ved driftsenhetene med arbeidere innen de fleste kompetansenivåer; topp motiverte ufaglærte produksjonsmedarbeidere til sesongarbeid, faglærte pølsemakere og mer krevende stillinger som produksjonsleder.

Gjennom samarbeidet forplikter DB-Partner seg til å behandle Finsbråten/Krone som en prioritert kunde og yte en høy servicegrad. Det skal bl.a føres en tett dialog slik at vi til en hver tid skal kunne fremme de beste råd og løsninger for Finsbråten/Krone sine produksjonsenheter, plassert i Oslo, Mjøndalen og Eidsvoll. Vårt tette og åpne samarbeid skal føre til en styrket posisjon for begge parter.

Vi takker igjen Finsbråten AS og Krone Kjøttprodukter for tilliten og ser frem til å videreutvikle det allerede gode samarbeidet.

Finsbraten Krone-2