Av aktuelle kandidater presenterer Din BemanningsPartner

Av aktuelle kandidater presenterer Din BemanningsPartner 150 150 Din BemanningsPartner

Din BemanningsPartner fokuserer ofte på sin og sine konsulenters bransjetilknytning. Valget på utvalgte kandidater må likevel ikke misforstås som at vi ikke leverer produksjonsmedarbeidere. Din BemanningsPartner sin spesialitet kan deles opp slik:

1.Bemanningsløsninger for næringsmiddelindustri

a. Volumbasert innleid produksjonsmedarbeidere. Høyeste levert volum i enkeltstående oppdrag: 160 personer
b. Innleie/rekruttering av fagpersonell og ledere

I denne faste spalten Aktuelle kandidater i nyhetsbrevet har vi tatt ut kandidater som denne gang kun består av fagpersoner.

Opprinnelse Språk Fagbakgrunn Født Relevant erfaring
Island Islandsk-Norsk Svennebrev pølsemaker / kjøttskjærer

1968

Jobbet det siste året på østlandet, har ca 17 års erfaring med jobb innenfor faget.
Norsk Norsk Nesten 5 års erfaring som pølsemaker og prod.arbeider. (teoridel klar, men mangler noe praksis og svenneprøve)

1974

Har de siste vært ansvarlig prod.sjef og jobbet med all produksjon og bearbeiding av kjøtt til kjøttdisk med utsalg. Ypperlig kandidat som anbefales.
Ungarn Norsk Svennebrev kjøttskjærer

1980

Istvan har jobbet mange år som kjøttskjærer, to- og firbeint. Har i Norge skjært mest fjærkre i både store og små anlegg.
Norsk Norsk Svennebrev pølsemaker / mesterbrev

1967

Har de fleste av sine arbeidsår vært praktiserende i kjøttfag. Eksempelvis som pølsemaker, ferskvaresjef eller som leverandør.
Polen Engelsk Svennebrev kjøttskjærer

1984

Har 8 års erfaring som kjøttskjærer, har jobbet med skjæring av gris. Jobbet i Norge, England og Polen
Tysk Norsk Svennebrev pølsemaker

1981

Har tidligere jobbet for oss 1 år som pølsemaker
Norsk Norsk Svennebrev pølsemaker

1974

Sammenlagt 12 år som pølsemaker. Har i tillegg hatt rolle som medeier gjennom mange år.
Slovakia Engelsk Svennebrev slakter

1987

Jobbet siden 2007 som slakter.