Kiel i januar 2014!

Kiel i januar 2014! 150 150 Din BemanningsPartner

Påstand… Alle virksomheter, over en viss størrelse og med mål om å opprettholde eller øke sitt salgsvolum, vil på kort eller lengre sikt foreta en ansettelse, midlertidig eller til fast stilling.

For at Din BemanningsPartner best skal kunne bidra er det formålstjenlig med en på forhånd gjensidig åpen informasjonsflyt – Slik kan vi sette inn rett person i det øyeblikket behovet er der.

Vi ser Kielturen som en flott mulighet for aksjonærbedriftene i Norsk Kjøtthandel til bl.a å bli bedre kjent med Din BemanningsPartner. Og andre veien, selvfølgelig, det gir oss en mulighet til å bli bedre kjent med DERE.
Å bli kjent med Din BemanningsPartner er for dere være et verktøy til å oppnå noe… Målet er en bedre hverdag mht å oppnå en kortsiktig og langsiktig optimal bemanningssituasjon.

Vi starter allerede i dag! Blant alternativene under, velg DET DU MENER ER DIN STØRSTE UTFORDRING i spørsmål bemanning og send inn ditt svar. På forhånd takk.
Vi håper dere også vil legge igjen Navn/Bedrift og emailadresse, men dette er ikke påkrevet for å gi «din stemme».