Din BemanningsPartner inngår avtale med Norsk Kjøtthandel

Din BemanningsPartner inngår avtale med Norsk Kjøtthandel 150 150 Din BemanningsPartner

Din BemanningsPartner AS (DB-Partner) er takknemlige ovenfor administrasjon Norsk Kjøtthandel for en god prosess under samtalene og forhandlingene, samt ovenfor styret for den tilliten som er vist oss gjennom å bli valgt som leverandør av bemanningsløsninger til aksjonærbedriftene.

   Videopresentasjon av avtalens innhold kan sees via Norsk Kjøtthandel sine nettsider,

www.kjottnett.com, eller her.

  Powerpoint brukt i videopresentasjon, inkl prismatrise, sender vi ut på forespørsel. Kontaktinfo nederst i artikkelen.
     Se DB-Partner på YouTube

HER!DB-Partner

       har en klar profil om å levere tjenester basert på høy kvalitet, enten det er snakk om rekruttering til faste stillinger, eller innleie av faglærte eller ufaglærte produksjonsmedarbeidere. Vi tolker Norsk Kjøtthandel sitt valg av leverandør som en bekreftelse på at dette er hva deres aksjonærbedrifter også er best tjent med.
       DB-Partner skal, med sitt «Team Kjøttindustri» og deres egen bransjeerfaring i spissen, sikre at våre leveranser og oppfølging blir som forventet.
       Inngått avtale for innleie av personell en faktoravtale. Hvilken faktor som skal benyttes er gitt i en fremforhandlet matrise hvor følgende aspekter spiller inn:
      • Varighet på bestilt oppdrag
      • Volum målt i antall personer
      • Arbeidsgiveravgiftssone
        Utgangspunktet for rene rekrutteringsoppdrag til faste stillinger er et engangshonorar, og basert på en avtalt %-andel av avtalt årslønn. Hvilken prosentsats som benyttes vil være knyttet mot stillingsnivå, dvs vi blir enige!
       For rekrutteringsoppdrag til type høyere stillinger hvor det er formålstjenlig å benytte type tester , f.eks DNV-sertifiserte, benytter DB-Partner seg av sine nære samarbeidspartnere med tjue års erfaring fra «Search & Selection».
       Vi ser frem til å møte dere, og å kunne dekke deres behov for personell de neste to årene.
       KAM Norsk Kjøtthandel, Roy Hansen, Strømmen 11.sep 2013
 
Roy Hansen
Kjøttskjærer
Tlf.: 45 48 99 31
Mail: roy@db-partner.no
 
Rita Bertinussen
Næringsmiddelteknolog
Tlf.: 94 87 31 32
Mail: rita@db-partner.no
 
Ann-Christin Suphammer
Pølsemaker
Tlf.: 45 49 94 45
Mail: ann-christin@db-partner.no